Kontakti

Otvorena televizija Zagreb d.d.
Ulica grada Vukovara 68 10000 Zagreb
MB: 0419001
OIB: 10379310214
IBAN HR8925000091101357604
tel. + 385 1 78 999 00
fax +385 1 78 999 45
e-mail: otv@otv.hr

Marketing:
tel. + 385 1 78 999 00
fax +385 1 78 999 43
e-mail: otv@otv.hr

Redakcija informativnog programa:
tel. +385 1 78 999 15
fax +385 1 78 999 45
e-mail: serbus@otv.hr

Urednica dnevnog programa: Katja Bratković

Urednica informativnog programa: Dijana Predojević

Zamjenik člana Uprave: Damir Vujinović
Glavni urednik:
Damir Vujinović

Kontaktiranjem putem e-mail adrese, a u slučaju slanja osobnih podatka, pristajete na korištenje podataka u skladu s politikom OTV d.d., koja je dostupna na ovim internet stranicama, te će podaci biti obrađivani isključivo u odnosu na svrhu koju ih šaljete.